Школска документација

На овој страни ће бити објављивани Годишњи програм рада, Годишњи извештај, Школски програм и остала документа школе.


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ
за школску 2021/2022. годину


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
за школску 2022/2023. годину


Школски програм 2021-2025. године


ОДЛУКА

Анекс


Развојни план школе 2022. – 2027.


Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину


Годишњи извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину