Извештај јавне набавке за 2020. годину


П Р А В И Л Н И К
О  ПОСТУПЦИМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МЕДИЦИНСКЕ школе „Др Миша Пантић“ ВАЉЕВО

 Преузмите  ПРАВИЛНИК


Набавка електричне енергије- ЈН бр. 01/2017
питање и измена конкурсне документације –  6. октобар 2017.

Питање- преузмите PDF                 Измена конкурсне документација – преузмите PDF


Набавка електричне енергије- ЈН бр. 01/2017
17. септембар 2017.
Позив- преузмите PDF                 Конкурсна документација – преузмите PDF


Одлука и план јавних набавки за 2017. годину     ОДЛУКА              ПЛАН


Набавка електричне енергије-  број 01/2016 od 7. 10. 2016. године.

Одлука о додели уговора – преузмите PDF


Набавка електричне енергије- ЈН ГВ-01/2016
25. август 2016.
позив – преузмите PDF                документација – преузмите PDF


Извођење радова на санацији зграде медицинске школе Др. Миша Пантић у Ваљеву – JN ДД-01/2016
23. фебруар 2016.
позив – преузмите PDF                 документација – преузмите PDF


План јавних набавки за 2016. годину (PDF »)


– интерни акт наручиоца (PDF »)
– измене интерног акта (PDF »)
– интерни акт – пречишћен текст (PDF »)


Предмет: Навабка електричне енергије за Медицинску школу „Др Миша Пантић“
Обавештење о закњученом уговору »