Делатност школе

У школи се образују ученици у подручју рада ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА и ЛИЧНЕ УСЛУГЕ за следеће образовне профиле:

У табели можете видети који се смерови школују у нашој школи, бројеве решења Министарства просвете о верификацији, минималан и максималан број бодова приликом последњег уписа.

ПОДРУЧЈЕ РАДА —  ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
четворогодишње школовање

Смер Број
одељења
Наставни
план
Видео
презентација
Медицинска сестра – техничар 12 Наставни план видео »
Медицинска сестра – васпитач 1 Наставни план видео »
Педијатријска сестра – техничар 1 Наставни план видео »
Гинеколошко-акушерска сестра 1 Наставни план видео »
Физиотерапеутски техничар 1 Наставни план видео »
Стоматолошка сестра – техничар 0 Наставни план видео »
Лабораторијски техничар 1 Наставни план видео »
Фармацеутски техничар 2 Наставни план видео »
Санитарно-еколошки техничар 1 Наставни план видео »
Козметички техничар 1 Наставни план видео »

ПОДРУЧЈЕ РАДА —  ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
трогодишње  школовање

Смер Број
одељења
Наставни
план
Видео
презентација
Здравствени неговатељ 0 Наставни план

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА — ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
трогодишње школовање

Смер Број
одељења
Наставни
план
Видео
презентација
Мушки и женски фризер 2 Наставни план видео »

 

ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

Медицинска школа „Др Миша Пантић“ у Ваљеву обавља и проширену делатност организовањем:
1. давања услуга кућне неге болесним лицима
2. пружање услуга фризерских третмана
3. обуке за рад на рачунарима – почетни и средњи курс рачунарства
4. обука оспособљавања за пружање помоћи повређеним и оболелим лицима

Проширена делатност 1-3 верификована је Решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022-05-236/94-03 од 30. 03. 2005. г. и уписана је у регистар Трговинског суда у Ваљеву.

Проширена делатност 4 верификована је Решењем Министарства просвете Републике Србије број 022-05-00236/94-03 од 18. 11. 2009. г. и уписана је у регистар Трговинског суда у Ваљеву.