Образовни профили

Назив образовних профила и подручја рада заступљених у школи и решења о верификацији као и максималан и минималан број бодова приликом последњег уписа:

Бројно стање ученика и образовни профили у школ. 2017/2018. г.

Први разред:

Редни број Одељење Образовни профил Број ученика
1. I-1  Медицинскасестра-техничар  30
2. I-2  Медицинскасестра-техничар  30
3. I-3  Медицинскасестра-васпитач  30
4. I-4  Гинеколошко-акушерскасестра  30
5. I-5  Козметички техничар  26
6. I-6  Здравствени неговатељ
                                     УКУПНО УЧЕНИКА У ПРВОМ РАЗРЕДУ

Други разред:

Редни број Одељење Образовни профил Број ученика
1. II-1  Медицинскасестра-техничар  30
2. II-2  Медицинскасестра-техничар  30
3. II-3  Санитарно-еколошки техничар  26
4. II-4  Педијатријска сестра-технчар  28
5. II-5  Фармацеутски техничар  30
6. II-6  Мушки -женски фризер  27
                                    УКУПНО УЧЕНИКА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ  171

Трећи разред:

Редни број Одељење Образовни профил Број ученика
1. III-1  Медицинскасестра-техничар  33
2. III-2  Медицинскасестра-техничар  30
3. III-3  Медицинскасестра-техничар  31
4. III-4  Медицинскасестра-васпитач  30
5. III-5  Физиотерапеутски техничар  32
6. III-6  Мушки -женски фризер  17
                                 УКУПНО УЧЕНИКА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ  173

 Четврти разред:

Редни број Одељење Образовни профил Број ученика
1. IV-1 Медицинскасестра-техничар  26
2. IV-2 Медицинскасестра-техничар  33
3. IV-3 Медицинскасестра-техничар  23
4. IV-4 Гинеколошко-акушерскасестра  28
5. IV-5 Лабораторијски техничар  31
6. IV-6 /  /
                              УКУПНО УЧЕНИКА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ

            УКУПНО УЧЕНИКА У ШКОЛ. 2017/2018.год.                —