План уписа

План уписа за школску 2021/2022. годину


План уписа за школску 2021/2022. годину


У школској 2020/2021. години уписани су следеће смерови:

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
четворогодишње школовање

Смер Број одељења Бодови при упису Наставни план Презентација
Медицинска сестра – техничар 3 ** – **  Наставни план  PDF »
Гинеколошко-акушерска сестра 1 ** – ** Наставни план видео
Козметички техничар 1 ** – ** Наставни план видео
         

ПОДРУЧЈЕ РАДА  ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
трогодишње школовање

Смер Број одељења Бодови при упису Наставни план Видео презентација
   Фризер 1 ** – ** Наставни план видео »

У школској 2019/2020. години уписани су  следећи смерови:

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
четворогодишње школовање

Смер Број одељења Бодови при упису Наставни план Презентација
Медицинска сестра – техничар 2 81,41 – **  Наставни план  PDF »
Медицинска сестра – васпитач 1 76,07 – ** Наставни план PDF »
Санитарно-еколошки техничар 1 72,48 – ** Наставни план  видео
Фармацеутски техничар 1 86, 68 – ** Наставни план  видео

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
трогодишње школовање

Смер Број одељења Бодови при упису Наставни план Видео презентација
Здравствени неговатељ 1 51,68 – ** Наставни план  

У школској 2018/2019. години уписани су  следећи смерови:

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
четворогодишње школовање

Смер Број одељења Бодови при упису Наставни план Презентација
Медицинска сестра – техничар 2 79,02 – **  Наставни план  PDF »
Педијатријска сестра-техничар 1 75,60 – ** Наставни план  
Физиотерапеутски техничар 1 78,27 – ** Наставни план PDF »
Лабораторијски техничар 1 74,11 – ** Наставни план  

ПОДРУЧЈЕ РАДА  ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
трогодишње школовање

Смер Број одељења Бодови при упису Наставни план Видео презентација
Мушки и женски фризер 1 47,20 – ** Наставни план видео »

У школској 2017/2018. годину уписана су следећа одељења првог разреда:

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
четворогодишње школовање

Смер Број одељења Бодови при упису Наставни план Презентација
Медицинска сестра – техничар 2 85,90 – 98,50  Наставни план  PDF »
Медицинска сестра – васпитач 1 84,52 – 95,80 Наставни план PDF »
Гинеколошко-акушерска сестра 1 81,14 – 96,25 Наставни план  видео
Козметички техничар 1 75,85 – 92,86 Наставни план  видео

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
трогодишње школовање

Смер Број одељења Бодови при упису Наставни план Видео презентација
Здравствени неговатељ 1 40,26 – 80,86 Наставни план  

У школској 2016/2017. години уписана су следећа одељења првог разреда:

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
четворогодишње школовање

Смер Број одељења Бодови при упису Наставни план Презентација
Медицинска сестра – техничар 2 80,84 – 97,75 Наставни план  PDF »
Санитарно-еколошки техничар 1 77,49 – 93,00 Наставни план  
Педијатријска сестра-техничар 1 80,33 – 96,07 Наставни план  
Фармацеутски техничар 1 89,25 – 97,75 Наставни план  

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
трогодишње школовање

Смер Број одељења Бодови при упису Наставни план Видео презентација
Мушки и женски фризер 1 46,75 – 69,35 Наставни план видео »

У  школској 2015/2016. години уписана су  следећа одељења првог разреда:

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
четворогодишње школовање

Смер Број одељења Бодови при упису Наставни план Презентација
Медицинска сестра – техничар 3 81,15 – 101,75 Наставни план  PDF »
Медицинска сестра – васпитач 1 79,95 – 91,16 Наставни план PDF »
Физиотерапеутски техничар 1 82,65 – 96,50 Наставни план PDF »

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
трогодишње школовање

Смер Број одељења Бодови при упису Наставни план Видео презентација
Мушки и женски фризер 1 41,03 – 79,10 Наставни план видео »