План уписа

У школској 2019/2020. години планирано је да се упишу следећа одељења првог разреда:

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
четворогодишње школовање

Смер Број одељења Наставни план Презентација
Медицинска сестра – техничар 2  Наставни план  PDF »
Медицинска сестра – васпитач 1 Наставни план PDF »
Санитарно-еколошки техничар 1 Наставни план  видео
Фармацеутски техничар 1 Наставни план  видео

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
трогодишње школовање

Смер Број одељења Наставни план Видео презентација
Здравствени неговатељ 1 Наставни план

У школској 2018/2019. години упиани су  следећи смерови:

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
четворогодишње школовање

Смер Број одељења Наставни план Презентација
Медицинска сестра – техничар 2  Наставни план  PDF »
Педијатријска сестра-техничар 1 Наставни план
Физиотерапеутски техничар 1 Наставни план PDF »
Лабораторијски техничар 1 Наставни план

ПОДРУЧЈЕ РАДА  ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
трогодишње школовање

Смер Број одељења Наставни план Видео презентација
Мушки и женски фризер 1 Наставни план видео »


У школској 2017/2018. годину уписана су следећа одељења првог разреда:

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
четворогодишње школовање

Смер Број одељења Наставни план Презентација
Медицинска сестра – техничар 2  Наставни план  PDF »
Медицинска сестра – васпитач 1 Наставни план PDF »
Гинеколошко-акушерска сестра 1 Наставни план  видео
Козметички техничар 1 Наставни план  видео

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
трогодишње школовање

Смер Број одељења Наставни план Видео презентација
Здравствени неговатељ 1 Наставни план

У школској 2016/2017. години уписана су следећа одељења првог разреда:

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
четворогодишње школовање

Смер Број одељења Наставни план Презентација
Медицинска сестра – техничар 2 Наставни план  PDF »
Санитарно-еколошки техничар 1 Наставни план
Педијатријска сестра-техничар 1 Наставни план
Фармацеутски техничар 1 Наставни план

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
трогодишње школовање

Смер Број одељења Наставни план Видео презентација
Мушки и женски фризер 1 Наставни план видео »

У  школској 2015/2016. годину уписана су  следећа одељења првог разреда:

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
четворогодишње школовање

Смер Број одељења Наставни план Презентација
Медицинска сестра – техничар 3 Наставни план  PDF »
Медицинска сестра – васпитач 1 Наставни план PDF »
Физиотерапеутски техничар 1 Наставни план PDF »

ПОДРУЧЈЕ РАДА ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
трогодишње школовање

Смер Број одељења Наставни план Видео презентација
Мушки и женски фризер 1 Наставни план видео »