Злоупотреба интернета и дигитално насиље

У Медицинској школи „ Др Миша Пантић “ одржано је предавање ученицима првог разреда на тему Злоупотреба интернета и дигитално насиље. Предавање су реализовали инспектори за превенцију и сузбијање малолетничке делинквенције МУП-а Ваљево,  Јелена Петровић и Јелена Пиљић – Никићевић у периоду од 18.03. – 28.03.2016.г.

Ова активност је део превентивног рада и едукације ученика о злоупотребама информационих технологија и последицама које те злоупотребе могу да изазову. Предавање је саставни део програма  рада Тима за заштиту и безбедност ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школској 2015/2016. год.

Мирјана Томић, дипл. педагог