Успех ученика на крају првог полугодишта шк. 2016/17.

Погледајте статистику успеха, недовољних оцена и изостанака у првом полугодишту школске 2016/2017. године на следећем линку .