Састанак школских библиотекара

  1. 22. 11. 2017. –  одржан састанак школских библиотекара у Градској библиотеци“ Љубомир Ненадовић“. Тема састанка је:
  2. Унапређење рада школских библиотека
  3. Међусобна сарадња, као и сарадња са градском библиотеком
  4. Заједнички пројекти
  5. Стручно усавршавање

Састанку присуствовала Весна Томић, руководилац школске библиотеке.