Обавештење за родитеље/законске заступнике ученика

Молимо Вас да прочитате обавештење које нам је упутило Министарство.