Обавештење – Менса тестирање

Поштовани,

у суботу 23.1. 2019. у Медицинској школи ,,Др Миша Пантић“ ће се одржати тестирање МЕНСА.
Као што знате МЕНСА је удружење грађана у ком су сви чланови потпуно равноправни. Једини услов за пријем је остварени резултат на тесту интелигенције, IQ тест, који по Вакслеровој скали износи 131 или више, по Бине-Симоновој 133 или више и Кателовој скали 148 или више.
Накнада за тестирање може се уплатити у свим банкама и поштама, попунивши уплатницу на следећи начин:
Уплатилац: име и презиме;
Сврха уплате: Тестирање у — (уписати место тестирања);
Прималац: Менса Србије, Булевар ослобођења 22, 21000 Нови Сад;
Износ: =1.200,00 динара (за запослене)
= 900,00 динара (за пензионере, незапослене, студенте, ђаке)
Рачун примаоца: 325-9500600061109-53;
Позив на број: ЈМБГ кандидата  (обавезно унети овај податак).

На тестирање обавезно понети идентификациони документ (са фотографијом и ЈМБГ-ом), доказ о уплати (ако је уплаћено раније) или тачан износ (у случају уплате код организатора пред само тестирање), и хемијску оловку.

Овим путем желимо да Вас и све становнике Ваљева, који су навршили 17 година или су старији од тога, информишемо да ће пријава за тестирање у нашој школи започети у 10.30 а сама израда теста у 11.00 часова 23.11.2019.

Све информације можете наћи и на сајту Менса Србије https://www.mensa.rs/sr/testiranje/