6. НАЦИОНАЛНИ КОНГРЕС СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

На 6. Националном конгресу са међународним учешћем „Историјат сестринства Републике Србије“ 24. 9. 2019. у Центру „Сава“ у Београду рад о образовању медицинских сестара у ваљевском крају представиле су аутори: Милица Китић, Душица Симић и Зорица Алексић.
Истраживачки рад „Од чуварице здравља до савремено образоване сестре“ обухвата период од 1919. до 2019. године, од Школе за чуварице здравља до школе данас. У складу са слоганом конгреса „С бојама сећања и мирисом памћења“ истраживачки рад је обухватио: руковођење школом, прописе и кућни ред, бројно стање ученика, трајање школовања, услове уписа и смештаја учениkа, наставно и помоћно особље, наставне предмете. „У духу развоја“ презентована је школа данас и планови за будућност.
Рад је објављен у зборнику сажетака Конгреса.