27. 9. 2017. год.

Општи родитељски састанак  III  и IV  разреда као припрема за екскурзију

Одељенско веће I-6 одељења

Ноћ истраживача ИС Петница