2. 10. 2017. год.

2. 10. 2017.  –  Стручно веће здравствене неге

Састанак са руководиоцима кабинета