17. 11. 2017. год. – крај првог тромесечја

17. 11. 2017. – Крај првог класификационог периода

–  седнице Одељенских већа  од I  до  IV  разреда

–  седница Наставничког већа