Захтев за издавање дупликата јавне исправе

Код   поношења захтева за издавање дупликата сведочанстава и диплома поступак је следећи:

  • Попунити  захтев
  • Извршити уплату на рачуне наведене у захтеву, с тим што се су износи уплате под тачком 1. и 3. наведени по једном обрасцу;
  • Попуњен захтев, скрениране уплатнице и фотокопију личне карте доставити мејлом на адресу:    medicinskavaljevo@gmail.com

Захтев изгледа овако:

Захтев можете преузети или у .pdf или у .docx формату па га попунити.