УКУПНО УЧЕНИКА У ШКОЛ. 2021/2022.год.   —   654


Назив образовних профила и подручја рада заступљених у школи и решења о верификацији као и максималан и минималан број бодова приликом последњег уписа:

Бројно стање ученика и образовни профили у школ. 2021/2022. г.

Први разред:

Редни број Образовни профил Одељење/разредни старешина Број ученика
1. Медицинскасестра-техничар   I-1 – Данијела Марковић 33
2. Медицинскасестра-техничар   I-2 –  Душица Симић 32
3. Педијатријска сестра-техничар   I-3 –  Јасмина Бранковић 33
4. Физиотерапеутски техничар   I-4 –  Весна Јевтић 33
5.  Фармацеутски техничар   I-5 – Биљана Јовановић 30
6. Здравствени неговатељ   I-6 –  Марија Малешевић 24
                             УКУПНО УЧЕНИКА У ПРВОМ РАЗРЕДУ 185

Други разред:

Редни број Образовни профил Одељење/разредни старешина Број ученика
1. Медицинскасестра-техничар   II-1 – Светлана Јелић 25
2. Медицинскасестра-техничар   II-2 – Јелена Митровић 27
3. Медицинскасестра-техничар   II-3 – Надежда Нешић 28
4. Гинеколошко-акушерскасестра   II-4 – Маријана Милошевић 25
5. Козметички техничар   II-5 –  Катарина Вићентијевић 25
  Фризер   II-6 – Сандра Милошевић 22
                            УКУПНО УЧЕНИКА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ 152 

Трећи разред:

Редни број Образовни профил Одељење/разредни старешина Број ученика
1. Медицинскасестра-техничар   III-1 – Славица Алексић 29
2. Медицинскасестра-техничар   III-2 – Јелена Петрановић 30  
3. Санитарно – еколошки техничар   III-3 – Весна Митровић Зорић 29
4. Медицинска сестра – васпитач   III-4 – Весна Ралић 29
5.  Фармацеутски техничар   III-5 – Александра Ђонлага 28
6. Здравствени неговатељ   III-6 – Марија Петровић 26
УКУПНО УЧЕНИКА У ТРЕЋЕМ  РАЗРЕДУ 171 

 Четврти разред:

Редни број Образовни профил Одељење/разредни старешина Број ученика
1. Медицинскасестра-техничар   IV-1 – Душица Матић 29 
2. Медицинскасестра-техничар   IV-2 – Ивана Вујић 30
3. Педијатријска сестра-техничар   IV-3 – Јелена Аксентијевић 30
4. Физиотерапеутски техничар   IV-4 – Мила Степановић 28
5. Лабораторијски техничар   IV-5 – Александра Ђурић 29 
6. / /  /
                     УКУПНО УЧЕНИКА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 146

   УКУПНО УЧЕНИКА У ШКОЛ. 2021/2022.год.   —   654