Образовни профили

Назив образовних профила и подручја рада заступљених у школи и решења о верификацији као и максималан и минималан број бодова приликом последњег уписа:

Бројно стање ученика и образовни профили у школ. 2020/2021. г.

Први разред:

Редни број Одељење Образовни профил Број ученика
1. I-1   Медицинскасестра-техничар 28
2. I-2   Медицинскасестра-техничар 29
3. I-3   Медицинскасестра-техничар 29
4. I-4   Гинеколошко-акушерскасестра 28
5. I-5   Козметички техничар 29
6. I-6   Фризер 22
                             УКУПНО УЧЕНИКА У ПРВОМ РАЗРЕДУ 165

Други разред:

Редни број Одељење Образовни профил Број ученика
1. II-1  Медицинскасестра-техничар 29
2. II-2  Медицинскасестра-техничар 30
3. II-3  Санитарно-еколошки техничар 29
4. II-4  Медицинскасестра-васпитач 29
5. II-5  Фармацеутски техничар 29
6. II-6  Здравствени неговатељ 29
                            УКУПНО УЧЕНИКА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ  175

Трећи разред:

Редни број Одељење Образовни профил Број ученика
1. III-1  Медицинска сестра-техничар  29
2. III-2  Медицинска сестра-техничар  30
3. III-3  Педијатријска сестра-техничар 30
4. III-4  Физиотерапеутски техничар 28
5. III-5  Лабораторијски техничар 29
6. III-6  Мушки -женски фризер 26
УКУПНО УЧЕНИКА У ТРЕЋЕМ  РАЗРЕДУ  172

 Четврти разред:

Редни број Одељење Образовни профил Број ученика
1. IV-1  Медицинскасестра-техничар  30
2. IV-2  Медицинскасестра-техничар  29
3. IV-3  Медицинскасестра-васпитач  30
4. IV-4  Гинеколошко-акушерскасестра  28
5. IV-5  Козметички техничар  26
6. IV-6 /  /
                     УКУПНО УЧЕНИКА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 143

   УКУПНО УЧЕНИКА У ШКОЛ. 2020/2021.год.   —   655