Запослени у школској 2020/2021. години 

Директор


Александар Маравић
професор физичког васпитања

е-пошта: medicinskavaljevo@gmail.com
тел: 014/225-670; 014/221-265 lok. 12

Школски одбор

Школски одбор Медицинске школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву именован је  Решењем Скупштине града Ваљева бр 112-76/15-04 од 27. фебруара 2015. године, бр. 112-409/16-04 од 7. октобра 2016. и  бр. 112-483/16-04 од 28. новембра 2016. године у саставу:


Представници локалне самоуправе:

1.  Др Никола Симић
2.  Срђан Радовић
3.  Др Бранислав Јовановић

Представници запослених у школи:
1.  Мила Степановић
2.  Љиљана Станисављевић
3.  Јасмина Бранковић

Представници родитеља:
1.  Саво Вуковић
2.  Катарина Арсеновић
3.  Горан Хаџић

Представници Ученичког парламента:

1.  Аћимовић Теодора  IV-3
2. Алексић Јелена  IV-3

Председник Школског одбора:  др Никола Симић
Заменик председника:  Јасмина Бранковић

Секретар школе

Гордана Дикановић

Гордана Дикановић,

дипломирани правник

е-пошта: gordanadikanovic@gmail.com
тел: 014/221-265 локал 14

Педагог


Мирјана Томић
дипломирани педагог

е-пошта: miratomicva@yahoo.com
тел: 014/221-265 (локал 13)

Сарадња наставника и ученика са стручним сарадником педагогом може се реализовати сваког радног дана у термину од 12.30 до 14.30 часова или у другом термину по договору.

Рачуноводство

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Снежана Крстић
дипломирани економиста

е-пошта: racunovodstvomed@gmail.com
тел: 014/221-265(локал 16), 014-243-855

АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКИ РАДНИК

Снежана Ичагић

е-пошта: racunovodstvomed@gmail.com
тел: 014/221-265(локал 16), 014-243-855

Референт за ванредне ученике

Референт за ученике на преквалификацији и упоредном школовању

Милица Китић
наставник здравствене неге

е-пошта:
тел: 014/221-265 (локал 11)