16. 10. 2017. год.

Састанак  Ученичког парламента.