Термини за часове консултација и вежби за новембарски испитни рок

Објављен је распоред термина за часове консултација и вежби за новембарски испитни рок.