ТЕРМИНИ ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И ВЕЖБИ ЗА РАД СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА: