Седнице одељенских већа и седница Наставничког већа

  • Одржане су седнице Одељенских већа одељења   I-6, II-3 и  III-6
  • Одржана је седница Наставничког већа