План уписа за школску 2019/2020. годину

И у наредној школској години уписујемо 6 одељења првог разреда и то: