ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ, ВАНРЕДНОМ И УПОРЕДНОМ ШКОЛОВАЊУ