Обавештење о промени календара рада

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је школама проследило следећи допис: