Крај трећег класификационог периода

У петак 20. 4. 2018. године је крај трећег класификационог периода и седнице Одељенских већа.