ИЗМЕНЕ у распореду наставе у блоку

Због измене календара рада морало је да дође и до измене распореда блок наставе.

Прва помоћ

Остало остаје исто као и у првобитном распореду.

Распоред вежби у блоку за друго полугодиште – измене