Запослени у школској 2020/2021. години

НАСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИ  У ШКОЛСКОЈ  2017/2018. години

Р.бр. Презиме и име наставника Радно место-звање
1. АКСЕНТИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА Наставник здравствене неге
2. АЛЕКСИЋ ЗОРИЦА Професор српског језика и књижевности
3. АЛЕКСИЋ СЛАВИЦА Наставник здравствене неге
4. БРАНКОВИЋ ЈАСМИНА Наставник здравствене неге
5. БРАНКОВИЋ ЈОВАНА Професор српског језика и књижевности
6. ВУЈИЋ ИВАНА Професор немачког језика
7. ВУЈЧИЋ ТАТЈАНА Професор физичког васпитања
8. ГРБИЋ МАРИЈА Наставник здравствене неге
9. ГРУЈИЧИЋ МИРЈАНА Професор филозофије
10. ДАМЊАНОВИЋ ЈОВАНА Професор музичке уметности
11. ДЕЛИЋ МАРКОВИЋ СЛАВИЦА ——-  WEBFOLIO Професор рачунарства и информатике
12. ДОБРИВОЈЕВИЋ ОЛИВЕРА Наставник здравствене неге
13. ЂОНЛАГА АЛЕКСАНДРА Професор медицинске биохемије
14. ЂУРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДРА Наставник здравствене неге
15. ЂУРИЋ АЛЕКСАНДРА Наставник санитарно-еколошке струке
16. ЂУРИЋ  БОЈАНА Наставник здравствене неге
17. ЈЕВТИЋ ВЕСНА Наставник здравствене неге и рехабилитације
18. ЈЕЛИЋ СВЕТЛАНА Наставник здравствене неге
19. ЈОВАНОВИЋ БИЉАНА Професор хемије
20. КРЕМИЋ МИЛОВИЋ САЊА Професор рачунарства и информатике
21. ЈОВАНОВИЋ С. СНЕЖАНА Наставник лабораторијских вежби
22. КИТИЋ МИЛИЦА Наставник здравствене неге
23.    ЛУКИЋ ДАНИЈЕЛА Професор фармацеутске групе предмета
24.    МАНИЋ ИВАН Професор енглеског језика
25. МАНИЋ СИНИША Професор енглеског језика
26. МАРАВИћ МИРЈАНА Професор енглеског језика
27. МАРИЋ АЛЕКСАНДРА Наставник естетске неге
28. МАРЈАНОВИЋ НАДА Наставник практ.наставе са техн.рада
29. МАРКОВИЋ ДАНИЈЕЛА Наставник здравствене неге
30. МАТИЋ ГОРДАНА Професор француског језика; стр.сар.-библиот.
31. МАТИЋ ДУШИЦА Професор биологије
32. Професор хемије; аналитичке хемије;
33. МИЛОСАВЉЕВИЋ ОЛГА Професор анатомије и физиологије;
34. МИЛОШЕВИЋ МАРИЈАНА Наставник здравствене неге
35. МИЛОШЕВИЋ САНДРА Наставник практ.наставе са техн.рада
36. МИТРОВИЋ ЈЕЛЕНА Наставник здравствене неге
37. МИТРОВИЋ ЗОРИЋ ВЕСНА Професор физике
38. НЕШИЋ НАДЕЖДА Професор француског језика; латинског језика
39. Професор психологије
40. НИНИЋ ЗЛАТКО Наставник здравствене неге
41. ОБУЋИНА ЖИКА Професор физичког васпитања
42. ПАВИЋ АЛЕКСАНДАР Професор верске наставе
43. ПАВЛОВИЋ МИРА Професор српског језика и књижевности
44.    ПЕТРАНОВИЋ ЈЕЛЕНА Наставник здравствене неге
45. ПЕТРОВИЋ МАРИЈА Наставник здравствене неге
46. ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА Професор историје
47. Професор здрав.зашт.са прв. пом.; грађ.васпи.
48. ВУЈЕТИЋ ЗОРИЦА Наставник здравствене неге
49. РАЛИЋ ВЕСНА Наставник здравствене неге
50. ВИЋЕНТИЈЕВИЋ КАТАРИНА Професор математике
51.    САВИЋ НИКОЛА Наставник здравствене неге
52. СИМИЋ ДУШИЦА Наставник здравствене неге
53. Професор биологије
54. СТАРЧЕВИЋ БРАНКА Професор хемије
55. СТЕПАНОВИЋ МИЛА Професор српског језика и књижевности
56. СТОЈКОВИЋ ПРЕДРАГ Професор математике
57. ТАБАШЕВИЋ ДРАГАНА Наставник здравствене неге
58.    ТОМИЋ ВЕСНА Професор  географије; стр.сарадник-библиот.
59. ТОМИЋ  ЈЕЛЕНА Професор  стоматолошких предмета
60. ТОМИЋ МИРЈАНА Дипломирани педагог (пред. педагогију+т.в. )
61. ЋЕБИЋ НАТАША Професор анатомије и физиологије
62. УРОШЕВИЋ МИРЈАНА Професор  фармацеутских предмета
63. Професор физике
64.    ЋИРИЋ ДУШИЦА Наставник здравствене неге и рехабилитације
65.    ШЕВРТ СЛАВИША Професор социологије; и соц. са правима грађана
66.    АЛЕКСИЋ ЛЕКИЋ МАРИЈА Професор ликовне културе
67.     Професор предузетништва
68.    МЛАДЕНОВИЋ КОЈИЋ МИЛИЦА  Професор физичког васпитања
69.    МИЛУТИНОВИЋ ВАЛЕНТИНА  Професор биологије
70.    НИКОЛИЋ ДАНИЈЕЛА  Професор биологије
71.    ЈЕРЕМИЋ АНЂЕЛКА Наставник здравствене неге, породиљско
72.    ВИЛОТИЋ МАРИЈА Наставник здравствене неге, породиљско

НАСТАВНИЦИ АНГАЖОВАНИ ПО УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ  2017/2018. години

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

 1.  Др Весна Крстевска, специјалиста патологије,
 2.  Др Јелена Радовановић, спец. патологије,
 3.  Др Радмила Поповић, спец. микробиологије,
 4.  Др Јован Крстић, спец. неурологије,
 5.  Др Жељка Марић, спец. акушерства и гинекологије,
 6.  Др Весна Плећић Кнежевић, спец. интер. медицине,
 7.  Др Рада Суботић, спец. интер. медицине,
 8.  Др Горан Васић , спец.неуропсихијатрије,
 9.  Др Саша Жуњић, спец. опште хирургије,
 10.  Др Татјана Радојевић, спец. физикалне мед. и рехабилит.
 11.  Др Светислав Матић, спец. трансфузиологије
 12.  Др Владимир Ранковић, специјалиста педијатар
 13.  Др Бојан Миловановић, доктор медицине

 

ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО

 1.  Др Душко Антонић, спец. гинекол. и акушерства,
 2.  Др Дејан Бранковић, спец. ургентне медицине,
 3.  Др Бранислав Јовановић, спец. опште мед.
 4.  Др Милош Јокић, доктор медицине.

OСТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ ( ваннаставно особље)  У ШКОЛСКОЈ  2017/2018. години

Р.бр. Презиме и име Радно место-звање
1.             МАРАВИЋ АЛЕКСАНДАР Директор
2.             ДИКАНОВИЋ ГОРДАНА Дипл. правник–секретар школе
3.             КРСТИЋ СНЕЖАНА Дипл.економиста–шеф рачуноводства
4.             НИКИТОВИЋ СВЕТЛАНА Екон. техничар–админ.обрачунски радник
5.             ИЧАГИЋ СНЕЖАНА Екон. техничар–админ.радник
6.             МАРКОВИЋ МИЛЕНКО Домар
7.             ПАВЛОВИЋ ГОРАН Помоћник домара- чистач
8.             МАРИНКОВИЋ ЉИЉАНА Спремачица
9.             РИСТИЋ НАДЕЖДА Спремачица
10.         УРОШЕВИЋ СНЕЖАНА Спремачица
11.         ВИЛОТИЋ РАДМИЛА Спремачица
12.         МИЛОШЕВИЋ СЕЛЕНА Спремачица
13.         НЕДИЋ НАДА Спремачица
14.         ПЛЕЋИЋ НИКОЛА Радник на одржавању машина, опреме